اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

اطرافیان فرد کم شنوا

اطرافیان فرد کم شنوا

اطرافیان فرد کم شنوا

اطرافیان فرد کم شنوا گاها ممکن است ناخواسته دچار ناراحتی این افراد گردند.

طبیعی و واضح صحبت کنید لازم نیست داد بزنید.صدای بلند ممکن است باعث شود صدای خروجی سمعک بدفرم شود و بسیار ناراحت کننده باشد.

نزدیک شوید،کاهش فاصله مفید است و باعث میشود شنونده درک بهتری از گوینده داشته باشد،بخصوص وقتی محیط شلوغ

است.

رو به شنونده باشید،برای کم شنوایان لب خوانی بسیار مهم است و میتوانند اصوات گفتار را تکمیل کنند.

اتاق به اتاق صحبت نکنید،سعی کنید در محیطی که صداهای مزاحم مثل جاروبرقی،ماشین لباسشویی و.. هست صحبت نکنید.

واضح و شمرده صحبت کنید،این به درک بالاتر کلمات کمک میکند.

استفاده از سمعک میتواند خسته کننده باشد،مراقب باشید به این نشانه در فرد کم شنوا توجه کنید و مکالمه را طولانی نکنید.

 

درباره نویسنده: