سمعک،قیمت سمعک،بهترین سمعک،خرید سمعک: 22212127 - 09102004566|Info@hisamak.com

بهترین سمعک

خانه » blog » بهترین سمعک

بهترین سمعک

بهترین سمعک

بهترین سمعک از دیدگاه ما ( های سمعک ) ، سمعکی است که سه مثلث (نیازهای احساس شده،نیازهای ابراز شده و واقعیات) را در بر داشته باشد. فارغ از مارک،مدل و قیمت، اعتقاد داریم سمعک باید ارتباط فرد را در سطح عادی نگاه دارد بطوریکه فرد متوجع حضور این قطعه همراهش نشود.

بهترین سمعک نسبی است

مفهوم بهترین سمعک، موضوعی نسبی است و وابسته به نوع کم شنوایی، انتظار فرد از سمعک و شرایط زندگی او دارد. لذا سمعکی با قیمت بالا برای یک فرد ممکن است نا مناسبترین گزینه باشد. از دید ما بهترین سمعک وابسته به وضعیت شنوایی فرد می باشد. گاه یک برند در شرایطی بهترین سمعک و همین سمعک برای فرد دیگر، یک گزینه معمولی است.

بهترین سمعک یا بهترین تکنولوژی؟

شاید بتوان اصطلاح بهتری برای مقایسه سمعکها از هم معرفی کرد و آن ” تکنولوژی ” است. سطوح تکنولوژی بکار رفته در سمعکهای یک برند و بین برندها، متنوع است. این شاید مقیاس خوبی برای ارزیابی کیفیت سمعک باشد. امروز شرکتها در مورد نسل ۵ پرچمدار معرفی می کنند. بهترین تکنولوژی بکار رفته در سمعک آن است که نگاه به مثلث معروف نیازهای “های سمعک ” می نماید.

تکنولوژی باید همسو با نیازهای فرد باشد. بعنوان مثال سمعک Starkey Halo 2 گزینه مناسبی برای فرد سالخورده ای که در بستر بیماری می باشد، نیست. قابلیتهای این سمعک عمدتا در تکنولوژی وایرلس آن نهفته است و حال آنکه فرد بیمار در بستر استفاده ای از این تکنولوژی ندارد. همین فرد استفاده فوق العاده ای از برند Widex خواهد داشت. این برند دانمارکی سالهاست که سمعکهای معمولی و معقولی تولید می کند که انتظار قشر متوسط جامعه و افراد سالخورده را برآورده نموده است.

“های سمعک ” کدام سمعک را پیشنهاد می کند؟

ضمن اینکه اعتقاد داریم هممه شرکتها توانسته اند حداقلهای کیفی را اخذ نمایند تا وارد بازار شوند. همگی شرکتهای وارد کننده سمعک واجد شرایط همکاری با شنوایی شناسها می باشند لیکن سیاست ما بر اولویت دهی به نیازهای استفاده کننده از سمعک می باشد. از این رو گاهی با سمعک بلتون ، گاهی با سمعک اتیکن ، بعضی وقتها سمعک ویدکس ، گاهی سمعک فوناک و شاید حتی سمعک ینیترون تجویز کنیم.

بهترین سمعک

بهترین سمعک

بعد از بلتون، بهترین سمعکها کدام است؟

تولیدات کشورهای آمریکا و دانمارک شاید اما بهترین گزینه های بعدی باشند. اتیکن،برنافون،آدیبل،سونیک،میراکل،… گزینه های بعدی هستند. برندهای ویدکس،فوناک،استارکی،زیمنس،یونیترون به جهت پاره ای از ویژگیها جزو پیشنهادات گروه های سمعک نمی باشند.

مشاوره در مورد بهترین سمعکهای جهان : ۲۲۲۱۲۱۲۷ 

بهترین سمعک
  • بهترین سمعک
5.0
تبریک می گوییم
شما به شنوایی خود اهمیت می دهید و برای سلامتی آن، های سمعک را مطالعه می کنید، خوشحالیم
close-image

خرید،مقایسه و بررسی بهترین سمعک های دنیا در های سمعک. تلفن گویا: 22212127 رد کردن