آخرین خبرها
خانه / Articles / موسیقی و شنوایی
موزیک|شنوایی|های سمعک
موزیک|شنوایی|های سمعک

موسیقی و شنوایی

موسیقی و شنوایی

موسیقی و شنوایی را اگر علت و معلول ندانیم، پیوندهایی نا گسستنی برای آنها متصوریم. آنچه انسان از موسیقی تولید می کند را می شنود، اصلاح و تکمیل می کند. این سیکل تولید و شنیدن تا جایی ادامه می یابد که یک اثر تحسین برانگیز تولید شود و آنگاه زمان هزاران بار شنیدن فرا رسیده است.

از گذشته این هنر رسم بوده است که یک موسیقی دان خوب باید شنوایی کاملی داشته باشد. بشنوند آنچه گوش را می نوازد و حذف نماید آنچه گوش را می خراشد. نیک واضح است که موسیقی دان هر جای مسیر شنوایی دچار نقص باشد، دقیقا تولید صداهایی از آن جنس دچار اشکال خواهد بود. با چشم پوشی از نوابغ جهان، می توان رابطه مستقیمی بین میزان شنوایی فرد و کیفیت موسیقی تولیدی در نظر گرفت.

موسیقی و شنوایی
موسیقی و شنوایی |های سمعک

سیستم شنوایی انسان:

در ادامه رابطه موسیقی و شنوایی باید گفت شنوایی در انسان از سه بخش تشکیل شده که داخلی ترین قسمت یعنی گوش داخلی، مهمترین بخش تولید پیامهای شنوایی محسوب می کردد. در حلزون گوش داخلی، اصوات رسیده با فرکانسها و شدتهای مختلف در بخشهای مختاف، تبدیل به پیام عصبی شده و به سمت مغز حرکت می کنند.

بطور مشخص هر بخش حلزون مسوول یک و فقط یک فرکانس خاص است. بطور مثال فرکانس 250 هرتز که نزدیک به فرکانس آلات موسیقی بم نوا است در بخش خاصی حلزون تولید می شود و فرکانس 8000 هرتز که به آن فرکانس زیر هم گفته می شود در آن انتهای دیگر حلزون شنیده می شود. پس آنطور که ذکر آن رفت اگر قسمتی از حلزون آسیب دیده باشد، بخش مشخصی از صداها که دارای فرکانس خاص آن منظقه از حلزون است، با اشکال شنیده می شود.

موزیک و شنوایی|های سمعک
موزیک و شنوایی|های سمعک

نقش حلزون برای موسیقی دانها:

هر یک از آلات موسیقی با تمرکز بر طیف خاصی از فرکانسها، ویزگیهای شنیداری خاص آن ساز را ایجاد نموده است. از این مهم می توان نتیجه گیری کرد که فردی که ساز خاصی را می نوازد، می بایست در فرکانسهای مرتبط با آن ساز دارای وضعیت شنوایی تمیز و سلامتی باشد. اگر این سلامت فراهم نباشد، فرد در حال نواختن موسیقی، دچار اشکالات جدی در شنیدن و بنابراین تولید قطعه سالم و تمیز خواهد شد.

با توجه به مطالب بالا می توان اظهار داشت که موسیقی دانها باید با توجه به نوع ساز تخصصی مورد ارزیابی و مواقبتهای خاص قرار بگیرند تا اولا تولید تمیز و استانداردی داشته باشند و دوما در محافظت از شنوایی خود بکوشند.

شنوایی|موسیقی|های سمعک
شنوایی|موسیقی|های سمعک

نقش شنوایی بر میزان پیشرفت موسیقیایی کودکان:

تا 6 سالگی مسیر عصبی شنیداری بیشترین رشد و توسعه خود را می گذراند و پس از آن شامل بلوغ و زوال آن خواهیم بود. از این رو می توان اظهار نمود که مهمترین دوران تربیت شنیداری انسان در سنین کودکی خواهد بود.

برای داشتن شنوایی کامل موسیقی نیاز به آگاهی و قضاوت در مورد میزان وشکل شنوایی خام داریم. بعد از بدست اوردن سلامت کامل شنوایی، وقت رسیدن به تربیت شنیداری موسیقیایی است. بدیهی است تا زمانی که نواقص شنیداری کودک را مرتفع نکنیم، تلاش در جهت توسعه توانمندیهای موسیقیایی کودک بی فایده خواهد بود.

های سمعک با طراحی برنامه ویژه شنوایی موسیقی دانها، به غربالگری مشکلات پایه شنوایی و در گام بعد توسعه مهارتهای شنیداری ویژه موسیقی، می پردازد.

موزیک|شنوایی|های سمعک
موزیک|شنوایی|های سمعک

های سمعک و موسیقی دانها:

 های سمعک، با علم بر رابطه بین موسیقی و شنوایی، راه حلهای نوین واستانداری را گرد آوری نموده است که در حوزه های ذیل قابل ارایه به اهالی این هنر می باشد:

 • مشاوره اختصای با توجه به نوع ساز
 • مراقبت و پیشگیری اختصاصی
 • طراحی و تولید قالبهای صوتی اختصای
 • انجام آزمونهای منظم دوره ای برای بررسی وضعیت تحلیل/تقویت شنوایی
 • بررسیهای الکتروفیزیولوژیک اختصاصی
 • تقویت اختصاصی شنوایی با توجه به نوع ساز و محیط
 • ارایه راه حلهای محافظتی ویژه اماکن اجرای کنسرت
 • ارایه راه حلهای اختصاصی تمرینات
 • راه حلهای ترکیبی اختصاصی پیشگیری-تقویت
 • آموزشهای گروهی و اختصاصی موسیقی دانها برای مراقبت از شنوایی
 • تربیت شنوایی موسیقیایی
تاثیر موسیقی بر شنوایی
تاثیر موسیقی بر شنوایی

های سمعک با عنایت ویژه ای که به هنر و اهالی موسیقی قایل است در عرصه حمایت فوق تخصصی این هنرمندان  برآمده است. شما موسیقی دان ارجمند می توانید به سادگی از خدمات حمایتی ویژه سازمان اورال برای افراد عضو انجمن موسیقی ایران استفاده کنید. کافی است با در دست داشتن معرفی نامه انجمن موسیقی به های سمعک مراجعه نموده و از خدمات اختصاصی موزیسینها بهره ببرید.

خوب است بدانید، های سمعک تنها مرکز رسیدگی فوق تخصصی به شنوایی اهالی موسیقی می باشد و روشهای نوین توانبخشی موسیقیایی های سمعک فقط در سازمان های سمعک اجرا می شود و کلیه روشها و مراحل پیشگیری تا توانبخشی برای های سمعک محفوظ می باشد. اگر آموزشگاه موسیقی دارید یا خودتان موزیسین هستید ، با همکاری نزدیک با های سمعک ، می توانید از تاثیرات موسیقی و شنوایی بیشتر بدانید و برای خود یا شاگردان و سلامت شنوایی، برنامه ریزی کنید.

 

موسیقی و شنوایی
 • موسیقی و شنوایی
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 5 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 بازدید مجدد)

سمعک دیجیتال

بهترین سمعک|وزوز گوش|سوت گوش|کم شنوایی|پیرگوشی|سنگینی گوش

Modern technology is damaging our hearing

Modern technology is damaging our hearing Today’s technology makes the world a noisy place, but …

Hearing check

Hearing check

Hearing check

Did you know?

Did you know? Hearing aids do far more than amplify sound – they also help …

Make Listening Safe

 Make Listening Safe What is safe listening? Safe listening levels depend on the intensity (loudness), …

Tinnitus research

Tinnitus research What is tinnitus? Tinnitus is an awareness of sound in the ears or …