اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

انواع سمعک قیمت سمعک

انواع سمعک قیمت سمعک انواع سمعک قیمت سمعک موضوعی بسیار [...]

بهترین کلینیک شنوایی

بهترین کلینیک شنوایی بهترین مرکز ارزیابی شنوایی را می توان [...]

علت کم شنوایی نوزاد

 کم شنوایی نوزاد نتایج یک پژوهش حاکیست که عواملی چون [...]

اختلال شنوایی نوزاد

اختلال شنوایی نوزاد اختلال شنوایی نوزاد را با این جمله [...]

ناشنوایی مادرزادی

ناشنوایی مادرزادی حتی اگر میان اقوام و آشنایان فردی مبتلا [...]

سنجش شنوایی نوزاد

سنجش شنوایی نوزاد می دانیم که فرزند شما بالاترین سرمایه [...]

علل کم شنوایی

علل کم شنوایی عضو شنوایی بجهت محل قرار گرفتن خود [...]

سمعک زیمنس

سمعک زیمنس پیرمرد صنعت سمعک دنیا ، بازنشسته شده است. [...]

انواع سمعک

انواع سمعک حس شنوایی ، پیچیده و اختصاصی است . [...]

قیمت سمعک نامرئی

قیمت سمعک نامرئی سمعک نامرئی به سمعکهای داخل گوشی گفته [...]