سمعک،قیمت سمعک،بهترین سمعک،خرید سمعک: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

سمعک کودکان

//برچست:سمعک کودکان

کم شنوایی کودکان

کم شنوایی کودکان موضوع مهم و حساسی است که قبل از سنین مدرسه باید مورد توجه ویژه واقع شده و پیگیری و توسط وسایل کمک شنوایی مثل سمعک نرتفع شود.

سمعک کودک

سمعک کودک می خواهید؟ مهم است بدانیم که شنوایی [...]

پس از خرید حتما با شماره 22212127 تماس بگیرید. رد کردن