اکنون تماس بگیرید: 22212127 - 28425011|Info@hisamak.com

سهم-66-درصد-کم-شنوایی-بروز-الزایمر،طرح سنجش شنوایی در مدرسه،طرح غربالگری شنوایی نوزادان،ای بی ار،رفع مشکل سمعک،الزایمر،ارتباط الزایمر با کم شنوایی،متخصص شنوایی،