آخرین خبرها
خانه / کلینیک سمعک

کلینیک سمعک

سمعک فوناک مدل Audéo

سمعک فوناک مدل Audéo

سمعک فوناک مدل Audéo این روزها تمایل به استفاده از سمعک هایی که رسیورهای خارجی دارند (CRT) در بین کارشناسان و کاربران سمعک در حال افزایش است. در سمعک های ساخته شده به این شیوه، رسیور سمعک از دیگر اجزاء تشکیل دهنده آن جدا شده و در کانال گوش قرار می گیرد و مابقی اجزا به شکل یک سمعک فوناک مدل Audéo بسیار ظریف پشت لاله گوش پنهان می شود.سمعک فوناک مدل Audéo مزایای سمعک فوناک مدل AUDÉO ۱) افزایش پهنای باند فرکانسی ۲) صاف تر شدن پاسخ فرکانسی ۳) کاهش احتمال وقوع فیدبک (سوت سمعک) ۴) محبوبیت بیشتر از نظر ظاهری مدل های مختلف Audéo …

متخصصص گوش